KLEUTER BEDIENING

5 TOT 6 JARIGES

13 JUNIE 2021

SONDAGSKOOL LES 16

AKTIWITEIT:

JOU EIE SAULUS/PAULUS MANNETJIE

  1. KLEUR DIE MANNETJIES IN.

  2. KNIP DIT UIT.

  3. PLAK 'N STOKKIE AAN DIE AGTERKANT VAN SAULUS VAS.

  4. PLAK PAULUS SE RUGKANT TEEN SAULUS VAS

Stuur 'n foto hiervan na die JEUG WHATSAPP NOMMER by

083 436 3457

Mariëtte van Rooyen