Welkom by NG Gemeente Wilgespruit

Wilgespruit Familie Gesprek -
Ds Hennie en Braam gesels ...

Ons is tans in "Aangepaste Vlak 3 Inperking", maar wat beteken dit vir ons as gemeente en ons funksionering? Kom kuier saam as ons leraars hieroor gesels!

Ons leraars kuier graag by elkeen "aan huis", soos huisbesoek van ouds!

Ons deel graag 'n stukkie van wat in hierdie Covid-tyd in ons harte aangaan, met julle. Mag jy die vrede van ons Vader beleef, mag die bloed van Jesus ons Verlosser jou oordek, mag die Gees wat in jou woon jou lei en elke dag innerlik versterk. 

 DIGITALE HUISBESOEK 

Maak kontak met ons leraars indien jy hulle benodig vir enige pastorale gesprekke of huisbesoek. Weens die Covid-19 regulasies en risiko's verbonde aan fisiese besoeke behartig ons hierdie funksionaliteit vir eers digitaal. Probeer dit graag en word op nuwe en unieke maniere ook bygestaan. 

Vir algemene besoeke kontak gerus vir Ds. Hennie West

Vir besoeke rakende kinders, tieners en gesinne kontak gerus vir Ds. Braam Smith

NG Kerk Wilgespruit

H/v Mimosa & Wag 'n Bietjiestraat, Wilropark, Roodepoort

011 764 2000

Bankbesonderhede:

ABSA Horison

Rek nr 0330 580 585

Your details were sent successfully!