Welkom by NG Gemeente Wilgespruit

 DIGITALE HUISBESOEK 

Maak kontak met ons leraars indien jy hulle benodig vir enige pastorale gesprekke of huisbesoek. Weens die Covid-19 regulasies en risiko's verbonde aan fisiese besoeke behartig ons hierdie funksionaliteit vir eers digitaal. Probeer dit graag en word op nuwe en unieke maniere ook bygestaan. 

Vir algemene besoeke kontak gerus vir Ds. Hennie West

Vir besoeke rakende kinders, tieners en gesinne kontak gerus vir Ds. Braam Smith

NG Kerk Wilgespruit

H/v Mimosa & Wag 'n Bietjiestraat, Wilropark, Roodepoort

011 764 2000

Bankbesonderhede:

ABSA Horison

Rek nr 0330 580 585

Your details were sent successfully!