Welkom by NG Gemeente Wilgespruit

SENDINGMAAND

Mei maand, is SENDINGMAAND!!!

ONTDEK DIE DISSIPEL BINNE JOU!

Hierdie jaar met SENDINGMAAND ontdek ons  elkeen die gawe van dissipelskap binne ons. Ons wil graag saam met elkeen REIS deur Matteus 28 en leer wat dit beteken om na al die nasies toe te gaan en die mense dissipels te maak.

Ons het ‘n opwindende program so maak seker jy hou die gemeente epos en enige kommunikasie vanaf die gemeente dop om op hoogte.   Gebruiklik hernu ons ook die               GELOOFSOFFERBELOFTE tydens hierdie maand, so as jy graag sending plaaslik of internasionaal wil ondersteun kan jy hierdie maand jou bydrae begin maak!

 DIGITALE HUISBESOEK 

Maak kontak met ons leraars indien jy hulle benodig vir enige pastorale gesprekke of huisbesoek. Weens die Covid-19 regulasies en risiko's verbonde aan fisiese besoeke behartig ons hierdie funksionaliteit vir eers digitaal. Probeer dit graag en word op nuwe en unieke maniere ook bygestaan. 

Vir algemene besoeke kontak gerus vir Ds. Hennie West

Vir besoeke rakende kinders, tieners en gesinne kontak gerus vir Ds. Braam Smith

NG Kerk Wilgespruit

H/v Mimosa & Wag 'n Bietjiestraat, Wilropark, Roodepoort

011 764 2000

Bankbesonderhede:

ABSA Horison

Rek nr 0330 580 585

Your details were sent successfully!