Estienne Veenendaal

Gemeente Skriba

Verantwoordelik vir Selgroepe, die Gemeente register, doop,

Kursusse, kampe, Huwelike vir Ds Hennie West,

Wilge Seniors en Algemene Navrae.

Bernice Lategan

Kommunikasie en Bemarking

Wilgespruit Sondagskool Program, Kommunikasie en Bemarking,

Plaas van advertensies, Huwelike vir Ds Braam Smith, 

Jeug Bediening en Algemene Navrae.

Lidia Schoeman

Finansiële beampte

Maak van betalings, debiet orders, gemeente bydraes, Nissie Navrae,

Finansiële kontrole.

Nico Terblanché

Instandhoudings beampte

Verhurings, besprekings van fasiliteite, begrafnis reëlings,

oop en toesluit van fasiliteite, sekuriteit, beheer van terrein,

toesighouer oor instandhoudings personeel.

Jacques Celliers

Klank Ingenieur

Klank toerusting instandhouding, klank en data projekter beheer

tydens dienste, voorsiening van klank toerusting tydens funksies, 

klank ingenieur vir die oggend musiek groep en vir UNIEK BAND 

in die aande.  Organisering van klankspan.

Samuel Dzhidzhila

Tuinwerk, skoonmaak van fasiliteite, algemene instandhouding,

funksie voorbereiding.

Jackey Xaba

Tuinwerk, skoonmaak van fasiliteite, algemene instandhouding,

funksie voorbereiding.

Elizabeth Kekae 

Skoonmaak van die kerk, kantore en badkamers. Was skottelgoed en

die skoonmaak van kombuise. Funksie voorbereiding en begrafnis

opstel en opruim. Skoonhou van vensters en gordyne.