Barmhartigheidsbediening

 

Wat beteken die woord “barmhartig”?  Dit beteken om medelye te hê

met iemand wat in nood is;  om saam te voel met iemand wat swaarkry

en hom/haar sag te behandel.  Vir Christene is God die Fontein van

barmhartigheid.  Daar is ‘n Skrifwoord wat sê:  “Kom terug na die Here

julle God toe: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde.

Hy is bereid om straf te herroep” (Joël 2:13).  Ons weet dat die hemelse

Vader sy Seun, Jesus Christus, gestuur het om vir mense te wys hoe

barmhartig en liefdevol God presies is.  Hy het sy onskuldige Seun gegee

om in die plek van skuldige mense gestraf te word met die dood aan die kruis.  Mense wat in Jesus glo, word vrygespreek – en natuurlik word hulle uit dank-baarheid die mees barmhartige mense!  Dit is geen wonder dat Jesus gesê het:  “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is” (Lukas 6:36) en “Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word” (Matteus 5:7).

Wat doen die Barmhartigheidsbediening van Wilgespruitgemeente?
Hulle het verskillende jaarlikse- en deurlopende projekte wat op noodverligting gemik is:
• Winterwarmprojek – windbrekers, musse en serpe word aan skole geskenk
• Broodjieprojek – op Woensdae is daar baie werksoekers op die straathoeke – hulle kry ‘n geestelike

  boodskap en daarna ‘n lekker toebroodjie of twee
• Maandelikse Jumble Sale – mense skenk goeie tweedehandse klere en dit word baie billik verkoop aan

  mense in ons omgewing
• Princess voedingskema – vleis word opgekook en saam met brood bedien aan hoofsaaklik bejaardes en

  kinders in ‘n mindergegoede woonbuurt
• Kerskospakkies – gedurende November word elke jaar tientalle sakkies met kruideniersware geskenk en

  vroeg-Desember versprei by skole en gesinne in nood
• Betrokkenheid by Luipaardsvlei tehuis vir bejaardes – maandelikse skenking van kosmetiese ware, met

  iemand wat liefderyk voet- en handversorging onder die inwoners doen
• Terug-skool-toe-projek – jaarliks word skryfbehoeftes ingesamel en onder leerders by laerskole versprei
• Mense wat aanklop om hulp word met ‘n kospakkie gehelp en daar is gesinne wat bygestaan word met      die bestuur van hul uitgawes, veral rondom kinders wat na-skool versorg moet word.

Die goeie nuus is:  Jy is ook welkom om te kom help!  Dalk wil jy eers kom kyk wat gebeur. 

Skakel met Alma Fourie by 082 455 8336

Kontak

011 764 2000

Volg ons op

  • Facebook Social Icon

©2018 by NG Kerk Wilgespruit. Proudly created with Wix.com