EREDIENSTE

Oggenddiens in die Kerk                          Kindergerigte diens in die Saal          

Aanddiens                                             

Junior kategese (Graad 1 - 3)                  

Senior kategese (Graad 4 - 7  )              

Hoërskool kategese (Graad 8 - 10)     

Belydenisklas                                       

DIENSTE:

DIENSTYE:

08:30

08:30

18:00

09:30

09:30

17:30

17:30

Gedurende skoolvakansies is daar GEEN aanddienste of sondagskool, behalwe 'n Oggenddiens @ 8:30 nie.