EREDIENSTE

Soos julle gehoor het, het die regulasies rakende Covid-19 effens verslap en bevind ons onsself weer in VLAK 1.

 

Kerke word nou toegelaat om 100 mense te ontvang en ons kan ook 80 mense in die saal ontvang.

 

Ons is bly hieroor en dink dit is ‘n stap in die regte rigting en is verheug oor die aantal daaglikse infeksies wat afneem.

Eerskomende Sondag 7 Maart 2021 sal eredienste amptelik weer hervat volgens die regulasies soos uiteengesit deur die regering.

Dit beteken dat daar 180 plekke beskikbaar is vir Sondag 7 Maart se erediens om 08:30  (100 in die kerk en 80 in die saal)

Daar sal ‘n lewendige uitsending na die saal toe gestuur word, vir diegene wat hulle daar bevind.

 

Vir Sondag 7 Maart word besprekings geneem deur Estienne by 011 764 2000 of Estienne@wilgespruit.co.za

 

Van Sondag 14 Maart af word besprekings via die besprekings vorm soos voorheen hanteer.

Oggenddiens in die Kerk                          Kindergerigte diens in die Saal          

Aanddiens                                             

Junior kategese (Graad 1 - 3)                  

Senior kategese (Graad 4 - 7  )              

Hoërskool kategese (Graad 8 - 10)     

Belydenisklas                                       

DIENSTE:

DIENSTYE:

08:30

08:30

18:00

09:30

09:30

17:30

17:30

Gedurende skoolvakansies is daar GEEN aanddienste of sondagskool, behalwe 'n Oggenddiens @ 8:30 nie.